Informace o publikaci

Region coby dynamický proces a využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů

Autoři

MAREK Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=18572
Doi http://dx.doi.org/10.31577/geogrcas.2020.72.2.10
Klíčová slova perceptual region; institutionalization of regions; deinstitutionalization of regions; reproduction of the identity of region; transformation of the identity of region; vernacular region; mental map
Popis Přestože je region již od 80. let 20. století chápán jako dynamický proces, výzkumy se zaměřují na vznik (identity) regionu. Následný vývoj není příliš studován, avšak jeho zkoumání je rovněž potřeba k rozvoji poznání konceptu regionu. Článek proto diskutuje toto téma a navrhuje využití konceptu percepčního regionu, který lze chápat jako součást mentální mapy každého člověka a zároveň subjektivní obraz regionu implikující existenci regionu. Při studiu (de)institucionalizace regionů musí být delimitace regionu pomocí mentálního mapování prostředkem, nikoli cílem. Navíc je potřeba rozkrývat instituce otisknuté v percepčních regionech lidí. Některé instituce jsou mocnější než jiné, a proto jsou součástí znalosti většího počtu lidí, tzn., hrají větší roli v procesech reprodukce, transformace a zániku (ale i vzniku) regionu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info