Informace o publikaci

Subchronic continuous inhalation exposure to zinc oxide nanoparticles induces pulmonary cell response in mice

Název česky Subchronická kontinuální inhalační expozice nanočásticím oxidu zinečnatého indukuje u myší odpověď plicních buněk
Autoři

VYSLOUŽIL Jan KULICH Pavel ZEMAN Tomáš VACULOVIČ Tomáš TVRDOŇOVÁ Michaela MIKUŠKA Pavel VEČEŘA Zbyněk STRÁSKÁ Jana MORAVEC Pavel BALCAR Vladimír Josef ŠERÝ Omar

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2020.126511
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jtemb.2020.126511
Klíčová slova mouse; zinc; nanoparticle; gene; transcription; inhalation
Popis Myši jsme použili jako zvířecí model ke zkoumání vstupu nanočástic ZnO z okolního vzduchu do plic a dalších orgánů, následných změn v hladinách Zn a dopadu na transkripci genů souvisejících s homeostázou Zn v plicích. Dvě koncentrace nanočástic ZnO v okolním vzduchu přinesly dva různé výsledky. Nižší koncentrace vedla k významnému zvýšení obsahu Zn v játrech, zatímco vyšší koncentrace významně zvýšila Zn v plicích (p <0,05). Navíc bylo při nižší koncentraci zjištěno, že obsah Zn je nižší v mozkové tkáni (p <0,05). Pomocí TEM / EDX jsme detekovali nanočástice ZnO uvnitř buněk v plicích, ledvinách a játrech. Vdechování ZnO NP při vyšší koncentraci zvýšilo hladiny mRNA následujících genů v plicích: Mt2 (2,56krát), Slc30a1 (1,52krát) a S1c30a5 (2,34krát). Při nižší koncentraci nanočástic ZnO byly vyšší pouze hladiny mRNA S1c30a7 v plicích (1,74krát). Dvě koncentrace nanočástic ZnO ve vzduchu tedy způsobily výrazné účinky na expresi genů souvisejících se Zn-homeostázou. Závěr: Dokud nebudou nepříznivé účinky nanočástic ZnO uložených v orgánech, jako jsou plíce, dále zkoumány a / nebo vyloučeny, je třeba se vyhnout nebo minimalizovat expozici nanočásticím ZnO v aerosolech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info