Informace o publikaci

Moderace náhrady škody způsobené při správě cizího majetku

Autoři

BÁRTŮ Josef

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Klíčová slova damages; administration of property of others; reduction of compensation
Přiložené soubory
Popis Ustanovení zakotvuje speciální úpravu moderačního oprávnění § 1418 ObčZ soudu. Cílem tohoto příspěvku je vymezit jeho vztah k obecnému ustanovení § 2953 ObčZ a stanovit předpoklady jeho aplikace, zejména s ohledem na osobní působnost, důvod vzniku povinnosti k náhradě škody, možnost uplatnění u náhrady nemajetkové újmy a stupeň zavinění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info