Informace o publikaci

‘Copy and Paste’ in the Iron Age : Stamped Pottery between Local Production and the Continental Scale

Název česky Ctrl+C, Ctrl+V v době železné : kolkovaná keramika v lokálním a evropském měřítku
Autoři

CABANILLAS DE LA TORRE Gadea GOLÁŇOVÁ Petra

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Unite´ et diversite´ du monde celtique : unity and diversity in the Celtic world : actes du 42e colloque international de l'AFEAF (Prague, 10-13 mai 2018)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova Iron Age; stamped pottery; "Celtic" art
Přiložené soubory
Popis Kolkovaná keramika se během doby laténské objevila v několika odlišných regionech Evropy od Portugalska po Rumunsko. Díky nerovnoměrné distribuci této keramiky vyvstává otázka míry integrace rozmanitosti "jednotného" keltského světa. Laténské umění je často studováno jako jednotný jev na základě prestižních předmětů a elitám je přisuzována odpovědnost za udržování soudržnosti v laténském vizuálním repertoáru. Použití kolkované výzdoby jako techniky pro předávání standardizovaných vzorů v evropském měřítku umožňuje studium těchto kódů v rámci jednotlivých regionů. Analýza kolkované keramiky v zaalpské Evropě a na Pyrenejském poloostrově ukazuje, že se během 5. století př. Kr. náhle vyvinula na různé úrovni v různých regionech. Změny ve vzorech v umění byly patrně vyvolány velkými společenskými změnami, což by vysvětlovalo jejich současný výskyt napříč evropským kontinentem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info