Informace o publikaci

Charakterizace a porovnání neutronových generátorů typu IEC a LINEAR D-T spektrometrickým systémem NGA-1

Autoři

PECÁK Oldřich MATĚJ Zdeněk KOŠŤÁL Michal NOVÁK Evžen ALEXA Petr UHLÁŘ Radim MRAVEC Filip JANČÁŘ Aleš CVACHOVEC František PŘENOSIL Václav JANČÁŘ Petr

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Jaderná energie
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
www https://jadernaenergie.online/archiv/special-2020/
Klíčová slova Linear neutron generator; IEC neutron generator
Popis Článek se zaměřuje na popis dvou různých neutronových polí lineárního neutronového generátoru (s pevným terčem s obsahem tritia) a válcového neutronového generátoru IEC (Inertial Electrostatic Confinement) s plynovou náplní. Oba generátory používají reakci D–T (Deuterium–Tritium), která produkuje neutrony s energií 14,1MeV (v rozmezí 13–16 MeV), v závislosti na směru a energii příchozího jádra deuteria. Spektrometrický systém NGA-01 byl použit k charakterizaci neutronových spekter v blízkosti generátorů. Naměřená neutronová spektra byla porovnána se simulacemi realizovaný-mi pomocí výpočetního kódu MCNP6. Podle teoretické predikce tyto dva typy generátorů produkují různá neutronové pole. U lineárního generátoru se neutronové spektrum mění v závislosti na úhlu mezi podélnými osami detektoru a generátoru. Experimentální výsledky i simulace souhlasně ukazují posun energetického píku 14,1 MeV ve spektru. U generátorů typu IEC jsou tvar a poloha vrcholu neutronové energie také závislé na pozici detektoru. Oproti lineárnímu generátoru nedochází k výraznému energetickému posunu píku ve spektru, ale při měření v rovině kolmé na osu gene-rátoru se vrchol píku rozdělí na dva vrcholy. To ukázalo měření provedené stilbenem a ověření pomocí diamantového detektoru, který byl také použit pro charakterizaci generátoru typu IEC.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info