Informace o publikaci

Achievements and paths : Degree achievements from the Slavic perspective

Autoři

DOČEKAL Mojmír VLÁŠKOVÁ Lucia

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Degree achievementy jsou zvlášť náročné jak pro kompozicionální teorie aspektu v přirozeném jazyce, tak i pro degree semantiku skalárních výrazů. Zatím co degree achievementy jako anglické "dry" můžou mít buď "pozitivní" nebo "komparativní" interpretaci, jiné, jako anglické "widen", jsou interpretovány jenom "komparativně". V současnosti nejúspěšnější teorie (Kennedy a Levin 2008) vysvětluje tyto nesrovnalosti tím, že degree semantická komputace se odvíjí od lexikálního významu zdrojového adjektiva, konkrétně od typu jeho škály a jeho standardu porovnávání. Teorii Kennedyho a Levinové však nemožno rozšířit napříč jazyky. Například degree achievementy v slovanských jazycích jí zdálnivě odporují, protože jejich interpretace kompozicionálně závisí na semantických vlastnostech jejich prefixů (nebo holého kmene). Na základě korpusové studie provedené na českých degree achievementech a s využitím algebraické teorie (Zwarts 2005) předložek/prefixů (podle Matushanské 2002 aj. předpokládáme jejich semantickou a syntaktickou totožnost) navrhujeme částečné rozšíření teorie Kennedyho a Levinové zavedením dalších dvou type-shifterú (telicizujúcího a atelicizujícího), které jsou pak morfosyntakticky realizovány jako prefixy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info