Informace o publikaci

Minerály vybraných kritických prvků (REE, Zr, Nb) zjištěné v roztockém intruzivním komplexu, České středohoří

Autoři

MYSLIVEČEK Jakub VÁCHA Jakub RAPPRICH Vladimír POUR Ondřej RACEK Martin

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.geology.cz/img/zpravyvyzkum/fulltext/18_Myslivecek_web_201207.pdf
Klíčová slova baddeleyite; bastnäsite; carbonatite; carbonatized rocks; columbite; critical elements; parisite; REE; Roztoky Intrusive Complex; synchysite; zircon
Popis Silně karbonatizované alkalické horniny a karbonatit s.s. (xenolit) byly nalezeny ve vrtném jádru vrtu R-2 v roztockém intruzivním komplexu (Obr. 1, 2, 7; Rapprich et al. 2017). Obě karbonátem bohaté horniny obsahují minerály kritických prvků, které byly nalezeny v alkalických vulkanitech Českého středohoří poprvé. Těmito minerály jsou(Ca)-REE fluorkarbonáty, Zr-fáze (zirkon, baddeleyit; Obr. 3) a columbit. Chemismus těchto minerálů byl stanoven na elektronové mikrosondě za použití EDS a WDS. Columbit byl klasifikován jako columbit-(Mn)(Tab. 3). (Ca)-REE fluorkarbonáty byly nalezeny ve dvou vzorcích a horninách. Ca-chudý bastnäsit-(Ce) byl jediným REE minerálem přítomným v karbonatizovaném trachytu v hloubce 156,5 m. V dolomitovém karbonatitu na metráži 286,5 m byl nalezen synchysits-(Ce), bastnäsit-(Ce) a parisit-(Ce). Tyto minerály tvoří epitaktické srůsty do 30 mikrometrů (Obr. 5, 8), což je podle Armbrustmachera (1979) typické pro primární (magmatické) REE fáze. (Ca)-REE fluorkarbonáty jsou dominantní Ce (0,5 apfu), dále obsahují podstatné množství La (0,3 apfu) a Nd (0,2 apfu) (Tab. 1). Minerály REE vykazují typickou substituci Y3+<->REE3+, která je signifikantní především v Ce-chudších fázích reprezentovaných analýzami e3 a e4, kde je Ce substituované až 0,1 apfu Y a minoritním Sm, Eu, Gd a Th (Tab. 1).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info