Informace o publikaci

Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků

Autoři

DOHNALOVÁ Zdeňka TRBOLA Robert

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Klíčová slova professional ethics, values, social work
Popis CÍLE: Autoři v článku chtějí seznámit čtenáře s dílčími výsledky výzkumu a zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké hodnoty vnímají sociální pracovníci – účastníci výzkumu – jako zásadní? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V případě prezentovaného výzkumu se autoři pohybují na půdě profesní etiky – etiky sociální práce. Zaměřili se na hodnoty profesní a na základě studia zdrojů se orientovali také na hodnoty osobní a hodnoty organizace. METODY: Autoři prezentují dílčí výsledky kvalitativní části smíšeného výzkumu zaměřené na oblast hodnot sociálních pracovníků. Informanty se stalo 22 sociálních pracovníků z různých oblastí sociální práce. VÝSLEDKY: Osobní hodnoty někteří informanti vyjadřovali prostřednictvím představení subjektivně vnímané vlastní osobnostní charakteristiky. Výzkumníci dále ve výpovědích účastníků výzkumu identifikovali hodnoty vztahující se k osobnímu životu informantů; k výkonu práce a s tím spojenému přínosu pro jejich život a hodnoty vztahující se ke klientům a kolegům. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě získaných dat autoři vyvozují některá doporučení pro vytvoření nového etického kodexu sociálních pracovníků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info