Informace o publikaci

Shoda pedagogické nominace a skupinového testu inteligence při skríningu intelektového nadání – sonda do problematiky

Autoři

PORTEŠOVÁ Šárka JABŮREK Michal TANCOŠ Martin CHVOJKOVÁ Edita VÁLKOVÁ Simona

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www článek - open access
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-5
Klíčová slova intellectually gifted pupils; identification; teachers; length of experience; fluid intelligence
Přiložené soubory
Popis Cílem studie je provést sondu do procesu skríningu intelektového nadání žáků v běžné základní škole. Předmětem této sondy je srovnat dva typy postupů pro identifikaci potenciálně intelektově nadaných žáků – nominace pedagogů (včetně seřazení žáků dle míry domnělého nadání) a výsledků skupinově administrovaného testu fluidní inteligence (CFT 20-R). Současně byla zhodnocena délka praxe pedagogů jakožto faktoru, který může ovlivňovat souvislost nominace učitele a výsledků inteligenčního testu. Výzkumu se zúčastnilo 6 třídních učitelů vybrané základní školy, kteří posuzovali celkem 106 žáků ze čtvrtých a pátých tříd. Míra shody mezi oběma postupy je spíše nízká a není ovlivněna délkou praxe zapojených pedagogů. Byl však nalezen slabý vztah mezi pořadím vybraných žáků stanoveným pedagogem v rámci nominace a fluidní inteligencí měřenou testem. Tato z jištění a jejich možné příčiny jsou diskutovány společně s doporučeními pro další směřování v rámci identifikace nadaných dětí a s ním souvisejícím vzděláváním pedagogů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info