Informace o publikaci

IEL Property and Trust Law - Czech Republic

Autoři

RONOVSKÁ Kateřina DOBROVOLNÁ Eva HAVEL Bohumil PIHERA Vlastimil

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kniha je praktickou analýzou věcných práv a trustového práva v České republice a je součástí renomované vícesvazkové Encyclopaedia of Laws. Zabývá se problematikou různých druhů věcí a právních vztahů k nim, včetně nabytí vlastnictví a fiduciárních mechanismů. Po úvodu nastiňujícím základní právní, kulturní a historické aspekty ovlivňující právní úpravu následuje diskuse o právních vztazích k movitým a nemovitým věcem. Fakta jsou prezentována tak, že čtenáři, kteří nejsou obeznámeni s konkrétními pojmy a pojmy v různých kontextech, jsou schopni pochopit jejich význam. Kniha obsahuje dostatek odkazů na doktrínu a případy, jakož i na příslušné mezinárodní smlouvy a úmluvy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info