Informace o publikaci

Vodní zákon a ochrana přírody

Autoři

VODIČKA Jiří

Rok publikování 2020
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Přednáška byla koncipována jako přehledová, kdy byl krátce představen zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (právní prameny, nástroje právní regulace a organizační zabezpečení). Hlavním tématem přednášky bylo poukázání na přesahy vodního zákona do zákona č. 114/1994 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jednalo se zejména o vyzdvihnutí spojnic vodního zákona a ZOPK v rámci významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability, zvláště chráněných území a Natury 2000.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info