Informace o publikaci

Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě

Autoři

ČEP David

Rok publikování 2020
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis V předkládané monografii se zabývám velice specifickou, avšak zároveň stěžejní, oblastí trestní odpovědnosti právnických osob. Jsou to totiž v prvé řadě členové statutárních orgánů právnických osob, jejichž protiprávní činy – mimo jiné i proto, že právě jim primárně náleží oprávnění za právnickou osobu jednat navenek – často představují pomyslný spouštěč právního posouzení, které může vyústit až v závěr o trestní odpovědnosti konkrétní právnické osoby. Tím se však role členů statutárního orgánů v rovině základů kolektivní trestněprávní odpovědnosti rozhodně nevyčerpává. Vzhledem k tomu, že tito disponují zároveň řadou oprávnění zaměřených dovnitř právnické osoby, je jednou z možných podmínek trestní odpovědnosti právnické osoby založené protiprávním činem jejího zaměstnance i určitá participace členů statutárního orgánu na jeho spáchání. V tomto textu proto přibližuji problematiku konstrukce trestného činu právnické osoby založeného na vytýkatelnosti, a to s důrazem na postavení člena statutárního orgánu v rovině základů kolektivní trestněprávní odpovědnosti. Zvláště se pak zaměřuji na pojmenování, vyhodnocení a návrhy řešení vybraných otázek jako jsou např. vazba dané konstrukce na soukromoprávní úpravu a problémy s ní spojené, konstrukce jednotlivých podmínek vytýkatelnosti, či problematika zavinění právnické osoby. Předkládaná řešení pak formuluji tak, aby v co nejvyšší míře přispívala k naplňování účelu trestního řízení (§ 1 odst. 1 TrŘ).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info