Informace o publikaci

Dilatační kardiomyopatie a myokarditida u sportovce

Autoři

CHALOUPKA Anna

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cor et Vasa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://e-coretvasa.cz/pdfs/cor/2020/04/06.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33678/cor.2020.051
Klíčová slova Athlete; Athletic heart; Dilated cardiomyopathy; Myocarditis; Sudden cardiac death
Popis Dilatační kardiomyopatie a myokarditida jsou spojeny se zvýšeným rizikem srdečních arytmií a jsou jednou z hlavních příčin náhlé srdeční smrti sportovců mladších 35 let. Adaptace srdce na intenzivní fyzickou zátěž je sama o sobě spojena s řadou elektrických, morfologických a funkčních změn pod obrazem tzv. atletického srdce. Odlišení fyziologické adaptace od patologického nálezu je zcela zásadní pro rizikovou stratifi kaci. Cílem této práce je shrnutí současných poznatků v diferenciální diagnostice dilatační kardiomyopatie a myokarditidy od atletického srdce, identifi kace jedinců ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti a shrnutí doporučení ve vztahu ke sportovní aktivitě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info