Informace o publikaci

Vybrané íntoxikace (toxické syndromy)

Autoři

STAŠEK Jan

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Pacienti s akutní intoxikací představují důležitou skupinu přijatých na ICU. Obecně lze intoxikace rozdělit na náhodné a úmyslné. Nejdůležitější skupinou intoxikací jsou úmyslné otravy se suicidiálním úmyslem, dále pak akcidentální otravy potenciálně letální dávkou toxinu (např. alimentární intoxikace plodnicemi muchomůrky zelené). V dalším textu se budeme zabývat nejdříve obecnými principy diagnostiky a iniciální terapie a poté klinicky nejdůležitějšími konkrétními případy otrav, s nimiž se v našich podmínkách setkáváme. K detailnějšímu studiu dané problematiky viz odkazy v průběhu této kapitoly.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info