Informace o publikaci

Thermodynamic assessment of Mn-Nb and Mn-Ta systems

Logo poskytovatele
Název česky Termodynamický assessment soustav Mn-Nb a Mn-Ta
Autoři

VŘEŠŤÁL Jan BROŽ Pavel VLACH Jiří ZELENKA František PAVLŮ Jana MAZALOVÁ Martina ZEMANOVÁ Adéla SMETANA Bedřich YAN Xinlin ROGL Peter Franz

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Byl proveden výzkum fázových rovnovah v soustavě Mn-Nb a Mn-Ta. V naší studii byla v obou soustavách potvrzena stabilní fáze Laves, ale žádná jiná fáze nebyla detekována experimentálně. Teploty tání a teploty přeměn slitin v obou soustavách byly stanoveny experimenty DTA a tyto informace byly podpořeny fázovou analýzou pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) s vlnově disperzní rentgenovou analýzou (WDX) a energiově disperzní rentgenovou analýzou (EDX). Výsledky těchto experimentů, podpořené ab initio výpočty a kalorimetrickými měřeními energie tvorby Lavesových fází, nám umožňují určit fázové diagramy obou systémů metodou CALPHAD.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info