Informace o publikaci

Epidemiologie novotvarů prsu v době organizovaného screeningového programu v České republice

Autoři

PEHALOVÁ Lucie KREJČÍ Denisa KATINOVÁ Ivana NGO Ondřej MÁJEK Ondřej MUŽÍK Jan DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-202004-0001_epidemiologie_novotvaru_prsu_v_dobe_organizovaneho_screeningoveho_programu_v_ceske_republice.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/xon.2020.056
Klíčová slova cancer epidemiology; malignant breast neoplasm; breast neoplasm in situ; organized screening program; National Cancer Registry
Popis Zhoubné novotvary prsu jsou nejčastějším onkologickým onemocněním u žen kromě nemelanomových kožních novotvarů a představují tak značnou zdravotní zátěž české populace. Cílem této práce bylo komplexně popsat epidemiologickou situaci novotvarů prsu u žen v České republice s ohledem na dopad organizovaného mamografického screeningu. Výsledky z provedené analýzy ukázaly, že největší efekt organizovaného screeningu je patrný pro věkovou skupinu 45-69 let. Po zavedení organizovaného screeningu došlo v této věkové skupině ke stabilizaci incidence a významnému poklesu mortality o -3,2 % s každým rokem (p < 0,001). Naopak pro incidenci novotvarů in situ byl po zavedení screeningu pozorován významný nárůst o 6,8 % ročně (p < 0,001). V této věkové skupině bylo v období po zavedení screeningu rovněž patrné vyšší zastoupení časných klinických stadií mezi nově diagnostikovanými novotvary. Získané výsledky ukazují, že po zavedení organizovaného mamografického screeningu je patrný pozitivní trend vývoje epidemiologických charakteristik novotvarů prsu v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info