Informace o publikaci

Příspěvek k poznání využití grafitu při výrobě pravěké a středověké keramiky v severní části moravsko-českého pomezí

Autoři

JANÁK Vratislav NĚMCOVÁ Jana HLOŽEK Martin PŘICHYSTAL Antonín BOČEK Jan RATAJ Petr PETR Tomáš

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Musei Moraviae, Sci. sociales
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://mzm.cz/acta-musei-moraviae
Klíčová slova Moravian-Bohemian borderland; graphite sources; graphite ware; Linear Pottery culture; La Tene period; Middle Ages; petrographic analysis; Moravska Trebova area
Popis Během interdisciplinárního kurzu studentů z Archeologického ústavu FPF Slezské univerzity v Opavě v srpnu 2018 byl proveden archeologický výzkum sídliště kultury s lineární keramikou ve Starém Městě u Moravské Třebové a průzkum zdrojů kamenných surovin v okolí. Blízko pravěkého sídliště (2,5 km vzdušnou čarou) byl zjištěn malý přírodní výskyt grafitových hornin, jenž leží východně od areálu zemědělského družstva I. MTZ na okraji Moravské Třebové. Příměs grafitu byla zjištěna asi u čtvrtiny neolitické keramiky a fragmenty grafitové keramiky byly nalezeny také při povrchovém sběru. Grafitová keramika je dále známa z jiných lokalit na katastru Starého Města (laténské období) a z konce 12.-13. století. Vedle povrchového průzkumu bylo 17 vzorků grafitových hornin i keramiky z Moravskotřebovska zkoumáno petrograficky. Za nejvýznamnější výsledky analýz považujeme zjištění distribuce grafitových nádob v období kultury s LnK a existenci patrně jednoho výrobního centra zásobujícího tento mikroregion na rozhraní časného a vrcholného středověku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info