Informace o publikaci

Webový portál projektu TL01000305

Logo poskytovatele
Autoři

SOUKOPOVÁ Jana BARTOŠ Jiří TÓTHOVÁ Dominika STRUK Michal ČURDA Stanislav

Rok publikování 2020
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Webový portal projektu v rámci webhostingu na podporu analýzy potenciálu oběhového hospodářství Jihomoravského kraje a vybraných čtyř obcí JMK (Znojmo, Mikulov, Kyjov a Boskovice) a ostatních obcí JMK s využitím současných ICT. Webový portál využívá: Demograficko-odpadovo-ekonomická databázi obcí JMK. Databázi zařízení (povinných osob) pro všechny způsoby nakládání s KO v JMK. Dokumentační databázi záznamů o CE z ČR, EU a světa, včetně WOS, Scopus a Googlescholar. Portál obsahuje interaktivní mapy zařízení na zpracování odpadů a aplikaci umožňující obcím definovat mezeru mezi současným stavem třídění KO a požadavky zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Aplikace je realizována jako moderní webová single-page aplikace založená na CSS frameworku Bootstrap. Algoritmy výpočtů jednotlivých modelů toků odpadů jsou implementovány v programovacím jazyce JavaScript.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info