Informace o publikaci

Prostorová mobilita uživatelů služby Airbnb v kontextu současných megatrendů

Logo poskytovatele
Autoři

NOVOTNÁ Markéta BECKERTOVÁ Eliška

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trendy v podnikání - Business Trends
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.24132/jbt.2020.10.2.15_23
Klíčová slova mobility; consumer behaviour; trends; sustainability; urbanization
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zaměřuje na prostorové chování návštěvníků v kontextu současných megatrendů. Jeho cílem je identifikovat a charakterizovat prostorové chování českých uživatelů služby Airbnb. Zaprvé jde o teoreticko-metodologické a koncepční ukotvení problematiky cestovního ruchu, mobility a megatrendů. Další část analyzuje výsledky dotazníkového šetření. Je zpracován sociodemografický profil respondentů a výsledky jsou konfrontovány s oficiálními statistikami cestovního ruchu na národní i mezinárodní úrovni. Konečná zjištění jsou diskutována v kontextu udržitelného rozvoje. Platformu Airbnb využívají pro cesty do zahraničí většinou takzvaní Mileniálové. Jejich volba destinace odpovídá do určité míry nejnavštěvovanějším zemím dle statistik UNWTO. Nejčastěji zvoleným dopravním prostředkem v případě výjezdového cestovního ruchu je letadlo. Hlavní motivací cest je trávení dovolené. Z hlediska počtu přenocování jsou obecně upřednostňovány krátkodobé pobyty. Tento výsledek souvisí se skutečností, že většina destinací je městského typu a pro městský cestovní ruch je typická kratší doba pobytu. Z hlediska udržitelnosti městských destinací je možné konstatovat, že nekontrolovatelná koncentrace návštěvníků a rozšiřování sdíleného ubytování způsobují socioekonomické problémy, zvyšují hluk a snižují kvalitu života obyvatel.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info