Informace o publikaci

Segmenty předindustriální krajiny Moravy - inventarizace a současný stav. Vyhledávání a dokumentace segmentů přírodního a kulturního dědictví jako další zdroj podkladů pro účelové využití

Autoři

KOLEJKA Jaromír BATELKOVÁ Kateřina BUČEK Antonín BLAHA Milan KIRCHNER Karel KREJČÍ Tomáš LIPSKÝ Zdeněk ONDRÁČEK Stanislav NOVÁKOVÁ Eva ZAPLETALOVÁ Jana

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Regionální rozvoj mezi teorií a praxí
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/04_kolejka_predindustrialni_krajiny.pdf
Klíčová slova recent aerial imagery, old maps, data application in common life
Popis Zbytky staré krajiny jsou nepochybně zajímavým a přitom málo známým historickým přírodně kulturním dědictvím. V příspěvku jsou demonstrovány principy definování starobylé krajiny jako dědictví z období předindustriálních společností. Vlastní postup jejich identifikace, inventarizace a mapování je dokumentován na příkladu historického území Moravy. Vlastní postup a výsledky jsou konfrontovány se stavem poznání problematiky starých krajin ve světě. V tomto území na cca 3000 katastrálních jednotkách bylo zjištěno a postupně zevšeobecněno výsledných 1139 segmentů starobylé předindustriální krajiny. Všechny byly klasifikovány do tří velikostních (podle rozlohy území) a kvalitativních (podle míry zachovalosti v současnosti porovnáním se stavem v první polovině 19. stol. Každý segment byl opatřen bohatou dokumentací o poloze, přírodních parametrech, současném využití, ale také o charakteru ohrožení a doporučovaných opatřeních managementu. Klíčovou částí článku je přehled oblastí lidské činnosti, ve kterých lze znalosti o poloze a vlastnostech segmentů předindustriální krajiny efektivně využít. Závěrem je připojeno zamyšlení nad potřebami ochrany tohoto typu dědictví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info