Informace o publikaci

Analýza faktorů ovlivňujících motivace kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své profesi v Jihomoravském kraji

Autoři

TOPINKA Daniel LINHARTOVÁ Lenka PETŘÍKOVÁ Iva KUBALA Petr FUJDA Milan ONDRAŠINOVÁ Michaela VRZAL Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Popis Výzkumná zpráva přináší výsledky výzkumu o zjišťování potřeb expatriotů v rámci Jihomoravského kraje a překážek, které vysoce kvalifikovaným cizincům brání v Brně a Jihomoravském kraji setrvat dlouhodobě. Výzkumná zpráva shrnuje závěry dílčích výzkumných aktivit. Úvodní kapitola „Kontext výzkumu a teoretické přístupy“ se věnuje souvislostem bádání a teoretickým konceptům ve vztahu k tématu výzkumu. Další kapitola nazvaná „Vysoce kvalifikovaná migrace a expatrioti v JMK a Brně“ se zaměřuje na kvantifikaci rozsahu jevu na základě analýzy statistických údajů a rovněž analýzy klientů BEC, věnuje se otázce rozsahu vysoce kvalifikované migrace/expatriotů v rámci města Brna. Nejobsáhlejší kapitola nazvaná „Analýza potřeb klientů BEC“ přináší výsledky několika výzkumných šetření, které mají společné zjišťování potřeb vysoce kvalifikovaných migrantů/expatriotů. Cílem analýzy potřeb bylo zjistit, jaké skutečné potřeby mají expatrioti žijící a pracující v Jihomoravském kraji a v Brně a analýza potřeb byla zpracovávána jak kvantitativním, tak i kvalitativním přístupem. Nejdříve jsou zařazeny výsledky dotazníkového šetření The Great Brno Expat Survey, následuje ověření funkčnosti typologie expatriotů a nakonec výsledky analýzy individuálních a skupinových rozhovorů s expatrioty. Kapitola „Struktury motivací k setrvání nebo další migraci“ shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, který se zaměřil na zjišťování motivací vysoce kvalifikovaných migrantů k jejich setrvání ve městě/kraji nebo další migraci. Náboženským aspektům života expatriotů a jejich sociálním vazbám se věnuje kapitola „Vytváření nového domova: Společenství vyznání a sociální vazby mezi brněnskými expatrioty“. V závěru výzkumné zprávy jsou uvedeny doporučení pro aplikaci pro Brno Expat Centre a shrnutí nejdůležitějších zjištění. Výzkumná zpráva má 8 kapitol, obsahuje přílohy, seznamy grafů, tabulek, map a obrázků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info