Informace o publikaci

Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru

Autoři

MARTINEC Jakub

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Soukromé právo
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/soukrome-pravo.p3464.html
Klíčová slova The Entitlement on the Compensation for the Bereaved, the Service Relationship Case-law, the Method of Dividing Income, a Comparative Calculation.
Popis Náhrada nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů je opakujícím se plněním příslušejícím zpravidla tak dlouho, jak dlouho by trvala vyživovací povinnost zemřelého vůči pozůstalým. Článek se věnuje tomu, jak by služební funkcionáři měli řešit situace, kdy pozůstalí pobírají náhradu přiznanou ještě podle dřívější úpravy zákona o policii č. 186/1992 Sb., anebo kdy nyní, za účinnosti stávajícího zákona o služebním poměru č. 361/2003 Sb., žádají o náhradu po příslušníkovi, k jehož úmrtí došlo ještě přede dnem 1. 1. 2007. Po stručném nástinu právní úpravy náhrady na výživu následuje návrh řešení, opírající se i o aktuální judikaturu správních soudů vydanou v záležitostech služebního poměru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info