Informace o publikaci

Ostrakodi ze spodního tournai na lokalitě Lesní lom v Líšni

Autoři

LUKOSZ Rostislav KUMPAN Tomáš DOJEN Claudia

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Studium se zabývá taxonomií, tafonomií, paleoekologií a biostratigrafií ostrakodové fauny získané z hornin profilu v severovýchodní části Líšeňského Lesního lomu stáří spodního tournai. Materiál je získán macerací hemipelagických a kalciturbiditních vápenců v 15% kyselině octové a následným plavením přes síta a poté zkoumán pod optickým mikroskopem. Studovaný materiál naznačuje, že prostředí jeho výskytu se mohlo nacházet někde na pomezí mělčího bentického prostředí a hlubších vod, jelikož materiál je kombinací schránek hojně se objevujících ornamentovaných paleocopidů jako například rod Amphissites GIRTY 1910, které naznačují vodní prostředí s vyšší energií, rodů Acratia DELO 1930 a Bairdia M’COY 1844, které se mohou vyskytovat v obou prostředích a hladkostěnných trnitých forem, jako například rod Rectonaria GRÜNDEL 1961, typických pro durynský ekotyp.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info