Informace o publikaci

Rechtshistorische Forschung in der Tschechischen Republik (2004 – 2019)

Název česky Právněhistorický výzkum v České republice (2004–2019)
Autoři

TAUCHEN Jaromír

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Web časopisu
Klíčová slova legal history; history of law; roman law
Popis Tento příspěvek přestavuje čtyři právněhistorická pracoviště na právnických fakultách v České republice (Praha, Brno, Olomouc a Plzeň) a stručně analyzuje práce českých právních historiků za posledních patnáct let. Pozornost je věnována českým právním dějinám a obecným právním dějinám. Příspěvek je strukturován podle následujících oblastí: dějiny právní vědy, edice právních pramenů, bibliografie, učebnice a učební pomůcky, dějiny veřejného práva, dějiny soudnictví, dějiny soukromého práva, dějiny trestního práva a historie právnických povolání. U každé oblasti jsou uvedeny nejdůležitější tituly (především monografie), které v dané době v České republice vyšly. Příspěvek vychází zejména z prací právních historiků, avšak právními dějinami se zabývají i historici obecní. V některých případech je pozornost věnována i jejich pracím. Práce českých romanistů nejsou předmětem tohoto pojednání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info