Informace o publikaci

Obalené sférické matricové pelety určené k adjustaci do detekčních trubiček k detekci inhibitorů cholinesteráz

Autoři

VETCHÝ David FRANC Aleš ZEMAN Jiří PITSCHMANN Vladimír OREL Josef

Rok publikování 2020
Druh Patent
Fakulta / Pracoviště MU

Farmaceutická fakulta

Vydavatel
Stát vydání Česká republika
Číslo patentu 308597
www https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308597.pdf
Popis Obalené sférické matricové pelety, tvořené jádrem a obalem, obsahující imobilizovaný enzym na bázi cholinesteráz jako jsou acetylcholinesteráza a/nebo butyrylcholinesteráza, o aktivitě 1 až 100 kat.g-1, kde enzym je v jádrech imobilizován na porézním, vodonerozpustném anorganickém materiálu, výhodně aluminiummetasilikátu, a tato jádra jsou obalena semipermeabilním obalem z vodonerozpustného polymeru výhodně na bázi derivátů akrylátů, přičemž celková koncentrace obalu činí 1 až 10 % hmotnosti sférických obalených matricových pelet a průměr výsledné velikosti obalených sférických matricových pelet se minimálně ze 75 % nachází v rozmezí velikosti 0,1 až 3,0 mm, výhodně 0,8 až 1,25 mm, přičemž jádra pelet jsou vyrobena metodou extruze-sféronizace a obal je nanesen nástřikem ve fluidním loži a výsledné obalené sférické matricové pelety se použijí k detekci inhibitorů cholinesteráz ve formě detekční trubičky obsahující uvedené obalené sférické matricové pelety.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info