Informace o publikaci

§ 323 až § 368

Autoři

PROVAZNÍK Jan

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato kapitola představuje důkladný komentář hlavy X zvláštní části trestního zákoníku. Poskytují přehled dostupných obecně uznávaných autoritativních právních textů o interpretaci a aplikaci norem obsažených v této hlavě se zvláštním důrazem na judikaturu jak obecných soudů, tak soudu Ústavního, a kde je to nutné či vhodné, i Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Kapitola taktéž zahrnuje diskusi problematických bodů výstupů těchto textů a problémů, které dosud nebyly řešeny, a to s návrhem vhodného řešení na základě kvalifikované argumentace. Hlava X obsahuje právní úpravu trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných, sestávajících z osmi dílů - trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci, trestné činy narušující soužití lidí, jiná rušení veřejného pořádku, organizovaná zločinecký skupina a některé další formy trestné součinnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info