Informace o publikaci

Periodizace epišňůrového přikarptaského kulturního komplexu na Moravě a ve Slezsku

Autoři

PEŠKA Jaroslav KRÁLÍK Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenská archeológia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.sav.sk/journals/uploads/0120194302%20Peska%20Kralik.pdf
Doi http://dx.doi.org/10.31577/slovarch.2020.68.11
Klíčová slova Early Bronze Age; Epi-corded Carpathian Cultural Complex; Nitra Culture; Mierzanowice Culture; typochronology; multidimensional statistics; terminology; internal periodization
Přiložené soubory
Popis Článek shrnuje dosavadní výzkum epišňůrového přikarpatského kulturního komplexu (ECCC) na Moravě a ve Slezsku, zejména s ohledem na aktuálně používanou terminologii a interní periodizaci. Kromě typo-chronologie byly použity i některé metody vícerozměrné statistiky několika stovek hrobových celků, jejichž výsledky jsou vzájemně porovnávány a korelovány s malou řadou absolutních dat. Přes určité nepřesnosti nebo nesrovnalosti se dříve publikované postuláty o vnitřním vývoji hmotné kultury ECCC ukázaly jako správné. Jediným představitelem tohoto vývoje na východní Moravě a v jižní části Horního Slezska je nitrianská / mierzanowická kultura (dříve používaná skupina Chłopice-Veselé / kultura představuje 2 chronologicky odlišné etapy). Kultura je nově rozdělena do 5 fází: proto-nitrianská kultura, raná nitrianská kultura, stará, klasická a postklasická nitrianská kultura s jasnými charakteristikami všech fází; vybrané příklady typických představitelů a rozlišení 6 pohřebních horizontů jsou z pohřebiště na lokalitě Holešov. Vzhledem k podobnosti materiálu se navrhuje, aby byly epišňůrové nálezy severně od Moravské brány a ve Slezsku klasifikovány jako kultura Mierzanowice a nálezy jižně od Moravské brány a na JZ Slovensko by měly být klasifikovány jako kultura nitranská.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info