Informace o publikaci

Czech National Identity and the Elements Through Which is Constructed.

Název česky Česká národní identita a prvky, skrze které je konstruována.
Autoři

KOLAŘÍKOVÁ Veronika

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://www.ped.muni.cz/cphpjournal/
Klíčová slova National identity; Czech nation; modernists; ethnosymbolists; coding key; historical memory; culture; national stereotypes.
Popis Národní identita je pro (post)moderního člověka stále jednou z běžných součástí jeho identity. Pojetí národní identity je pro jednotlivé národy vždy specifické, jednotlivé národní identity ale mohou sdílet stejné prvky – např. to, že jsou spjaty s určitými historickými událostmi týkajících se národních dějin, jsou navázány na osobnosti označované za osobnosti národního rozměru, obracejí se k vizi zlatého věku i k tragickým dějinným událostem, které se daného národa významně dotkly apod. O tom, jak vypadá česká národní identita, mohou mít její nositelé víceméně vědomě formulované či implicitní povědomí. Tématu české národní identity se věnují i mnohá národní i mezinárodní výzkumná šetření, která přinášejí dílčí zjištění týkající se tohoto fenoménu. Ucelený přehled o tom, které konkrétní prvky českou národní identitu tvoří a které se tak podílejí na její konstrukci a rekonstrukci ale v odborné literatuře chybí. Cílem studie je proto zjistit a popsat, které prvky konstruující národní identitu se v pojetí současné české národní identity uplatňují. Prvky konstruující českou národní identitu studie následně uplatní při vytvoření kódovacího klíče, který pomocí kategorizace prvků podílejících se na konstrukci české národní identity umožní tuto identitu nejen pojmenovat a popsat, ale také potencionálně v budoucích výzkumných šetřeních zkoumat podrobněji.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info