Informace o publikaci

Smluvní pokuta v právu upravujícím nájem bytu a domu

Autoři

MLÝNKOVÁ Jana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Advokátní deník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://advokatnidenik.cz/2021/02/22/smluvni-pokuta-v-pravu-upravujicim-najem-bytu-a-domu/
Klíčová slova contractual penalty, lease contract, tenant, landlord
Popis Pro nájem bytu a domu je zcela typická zvýšená ochrana nájemce, který je tradičně považován za slabší smluvní stranu. Z tohoto důvodu tak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zakazoval výslovně v § 2239 sjednání smluvní pokuty a stanovil: „Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem nepřeměřená.“ Tento zákaz platil až do novely, která nabyla účinnosti dne 1. 7. 2020.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info