Informace o publikaci

Development of Interdisplinary Instruction Using Inquiry Based Science Education

Název česky Rozvoj interdisciplinární výuky pomocí badatelsky orientované výuky
Autoři

TRNOVÁ Eva

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola představuje výsledky výzkumu zabývajícího se vzděláváním učitelů pro interdisciplinární výuku. Úkolem současného vzdělávacího systému je dát všem studentům kompetence, které budou potřebovat, aby mohli prosperovat v globální ekonomické konkurenci. Studenti nejsou obvykle schopni propojit znalosti z jednotlivých přírodovědných předmětů a řešit interdisciplinární problémy typické pro každodenní život. Může to být jeden z důležitých důvodů nedostatečného zájmu studentů o studium přírodních věd. Učitelé však nejsou obvykle vzděláváni v interdisciplinární výuce a neznají vhodné vzdělávací metody podporující interdisciplinaritu. IBSE je jednou z vhodných vzdělávacích strategií pro interdisciplinární výuku / učení. Jsou prezentovány výsledky výzkumu potvrzující účinnost předškolního vzdělávání učitelů v interdisciplinární výuce pomocí IBSE.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info