Informace o publikaci

Hodnocení FVC a PEF u pubescentů a adolescentů na venkovské a městské škole

Autoři

KASALOVÁ Klára JANČOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Bakalářská práce se zabývá hodnocením usilovné vitální kapacity plic (FVC) a nejvyšší rychlosti na vrcholu usilovného výdechu (PEF) u žáků na městské a venkovské škole. Cílem bakalářské práce bylo změření hodnot a potvrzení hypotézy, zda žáci z venkovských škol dosahují lepších hodnot. Hlavní metodou bylo měření za pomocí spirometru. Měření bylo doplněné dotazníkem, jehož účelem bylo zjistit četnost astmatu, alergické rýmy a akutní infekční onemocnění u žáků základních škol. Teoretická část je zaměřena na anatomicko-fyziologický popis dýchací soustavy, akutní infekční i chronická onemocnění postihující dýchací soustavu a spirometrii. Praktická část je zaměřená na vlastní rozbor výsledků z měření a vyhodnocení dotazníku. Výsledky byly zpracovány za pomocí tabulek a grafů. Bylo změřeno celkem 59 žáků, z toho 28 žáků bylo z města a 31 žáků z vesnice. Ve výsledku dopadli lépe žáci z městské školy. Na venkovské škole nedosáhlo zdravé hodnoty FVC nad 80 % celkem 22,58 % žáků, na městské škole to bylo celkem 21,43 % žáků. Zdravé hodnoty PEF nad 80 % nedosáhlo na venkovské škole celkem 54,84 % žáků, na městské škole 28,57 % žáků. Z celkového počtu 68 vyplněných dotazníku vyšlo najevo, že astma mají lékařem potvrzené pouze 2 žáci – jeden žák z venkovské a druhý z městské školy. Alergická rýma se vyskytuje na venkovské škole celkem u 32,26 % žáků. Na městské škole se objevuje u 25,81 % žáků. Nejčastějším akutním infekčním onemocněním bylo shodně na obou školách nachlazení, následně chřipka a jako nejméně častá nemoc byla uváděna angína.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info