Informace o publikaci

Náměty k výuce pohybové soustavy na 2. stupni ZŠ

Autoři

MŰLLEROVÁ Blanka Ella JANČOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Diplomová práce se zaměřuje na výuku pohybové soustavy na 2. stupni ZŠ. Cílem diplomové práce je vytvořit výukový materiál, skládající se především z pohybových aktivit, které se propojí s teoretickými znalostmi anatomie, fyziologie a morfologie pohybové soustavy. Dalším cílem je ověřit tento výukový materiál v hodinách přírodopisu a zjistit, zda má zařazování tématické výuky pohybové soustavy pro žáky větší přínos než klasická frontální výuka. V teoretické části práce je popsána pohybová soustava a její části (kosterní soustava, kloubní soustava a svalová soustava), motorický vývoj žáků na 2. st. ZŠ, důležitost výuky pohybové soustavy na ZŠ a důsledky pramenící z nedostatečné pohybové aktivity v dětském věku. V neposlední řadě je v teoretické části také popsáno zařazení tématu pohybová soustava v RVP. Praktická část kromě navržených aktivit obsahuje test, který slouží jako pre-test a zároveň post-test a má za úkol zjistit teoretické znalosti žáků ze dvou tříd. V jedné třídě žáků je vykonán pouze pre-test a post-test, ve druhé třídě jsou kromě tohoto testu také do výuky zařazeny navržené aktivity. Testováni jsou žáci 8. ročníku a podle porovnání výsledků post-testu obou tříd je hodnoceno, zda byla tematická výuka pro žáky přínosná a nakolik pomohla k lepší fixaci učiva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info