Informace o publikaci

Prevence správného držení těla u leváků a praváků při zrychleném růstu v období puberty a adolescence

Autoři

NEDOMOVÁ Aneta JANČOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Prvním cílem diplomové práce je provést ověření laterality u 15 náhodně vybraných praváků a 15 leváků na druhém stupni základních škol. Po ověření nastane pozorování držení těla a měření. Rozdíly v držení těla u žáků budou porovnány a následně vyhodnoceny, což je zároveň druhým cílem diplomové práce. Třetím cílem této diplomové práce je porovnat rozdíly v držení těla mezi jednotlivými pohlavími a také mezi žáky sportujícími a nesportujícími. Čtvrtým, a také posledním cílem je navrhnout preventivní doporučení pro zlepšení správného držení těla. Tato doporučení budou prezentována na daných školách, kde byla veškerá měření prováděna. Teoretická část práce se zabývá nejprve vysvětlením pojmu lateralita. Dále jsou popsány typy a druhy laterality a její diagnostika. Pojednává se zde také o lateralitě v populaci jako takové a dále lateralitě horních a dolních končetin. Nedílnou součástí teoretické části diplomové práce jsou také kapitoly o správném držení těla celkově a o držení těla žáků druhých stupňů základních škol. Metodika se zabývá diagnostikou laterality a také diagnostikou držení těla včetně popisu různých měření a pozorování. Diagnostika laterality spočívá v měření míry laterality pomocí nejnovější modifikace Matějčkova testu. Jedná se o soubor deseti jednoduchých cvičení ke zjištění stranové vyhrazenosti (např. navlékání nitě do jehly, zasouvání klíče do zámku, stlačování dynamometru, apod.). Z těchto jednotlivých úkonů se vyhodnotí míra laterality. Diagnostika držení těla spočívá v pozorování jedince ve smyslu jeho držení těla a následné porovnání se správným držením těla dle literatury. Krom samotného pozorování budou žáci měřeni skoliometrem pro zjištění vybočení trupu směrem do strany a tím si zabezpečit zjištění případné skoliózy. Veškeré výsledky budou nakonec porovnány a okomentovány. V rámci výsledků diplomové práce bude uvedeno, v jaké míře se vyskytuje leváctví na druhém stupni základních škol, dále také zda a v jaké míře má lateralita vliv na držení těla, zda má pohlaví a sport vliv na držení těla společně s lateralitou. Část měření laterality a držení těla u žáků druhého stupně ZŠ Miroslav, Olbramovice a Brno Žebětín, bylo vykonáno v měsíci lednu. Poznatky z realizace měření žáků na ZŠ budou diskutovány v diskuzi diplomové práce společně s návrhy na vylepšení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info