Informace o publikaci

Hodnoty krevního tlaku u pubescentů a adolescentů na základní a sportovní škole

Autoři

SOBKOVÁ Lenka JANČOVÁ Martina

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Bakalářská práce se zabývá měřením krevního tlaku u žáků šestých a devátých tříd na sportovní a základní škole. Cílem bakalářské práce je změření krevního tlaku u žáků, následné porovnání a vyhodnocení výsledků a potvrzení hypotézy, že by žáci na sportovní škole měli dosáhnout lepších výsledků než žáci na základní škole. Teoretická část práce se opírá o odbornou literaturu, především o lékařskou a přírodovědeckou, ze kterých jsou čerpány konkrétní poznatky z oblasti krevního tlaku a krevního oběhu. Praktická část je zaměřená na měření krevního tlaku tlakoměrem ve vybraných třídách. K dispozici jsou výsledky naměřených hodnot krevního tlaku, a také výsledky z dotazníku, který zjišťuje, jak zdravě se stravují a jak často sportují. Výzkumu se zúčastnilo celkem 41 žáků, z toho 19 žáků ze tříd sportovně zaměřených. Z výsledků měření vyplývá, že ve většině případech měli žáci se sportovním zaměřením vysoký systolický krevní tlak, především žáci deváté třídy. Při prvním měření mělo vysoký systolický krevní tlak 80 % žáků. U dalších měření tlak postupně klesal a při třetím měření mělo vysoký systolický krevní tlak 33 % žáků. Při prvním měření mělo 73 % žáků šesté třídy systolický tlak v rozmezí 90–115 mm Hg (běžné hodnoty), 9 % v rozmezí 80–90 mm Hg (nízký tlak) a 18 % mělo 115 mm Hg a více (vysoký tlak). Při dalších dvou měřeních neměl nikdo vysoký krevní tlak. V šesté třídě se sportovním zaměřením se výzkumu zúčastnili pouze 4 žáci. Při každém měření mělo 75 % žáků běžné hodnoty krevního tlaku a 25 % mělo nízký krevní tlak. 44 % žáků uvedlo v dotazníku, že se v jejich rodině vyskytuje hypertenze. Nikdo z žáků netrpí dlouhodobou nemocí. 61 % žáků uvedlo, že sportuje velmi často a 39 % žáků se často stravuje zdravě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info