Informace o publikaci

Výuková sbírka větviček v zimním stavu

Autoři

DOBIÁŠOVÁ Jana VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2020
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření výukové sbírky větviček v zimním stavu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje základní pojmy týkající se dřevin a jejich morfologie a charakterizuje dřevinné taxony zařazené ve sbírce. Tato část byla zpracována na základě rešerše publikací, které se týkají tohoto tématu. Praktická část je tvořena sbírkou větviček listnatých dřevin v zimním stavu. Tato část byla vytvářena během dvou vegetačních období. Na jaře 2019 probíhal pilotní sběr větviček v Budišově nad Budišovkou a jejich determinace pomocí Klíče k určování dřevin podle pupenů a větviček (Červenka a Cigánová, 1989). Druhá sezóna sběru proběhla v zimě roku 2019/2020. Tento sběr probíhal již na předem vytipovaných lokalitách v okolí města Budišov nad Budišovkou a města Brna, které jsem si během vegetačního období vyhledala. Do sbírky bylo zařazeno zhruba 90 taxonů listnatých dřevin. Větvičky jsou ve sbírce uspořádány dle čeledí, podle kterých jsou také připevněny na dřevotřískové destičky. Posledním cílem práce bylo porovnat výsledky bakalářské práce s podobnými pracemi. V této části jsem porovnávala svá zjištění s pracemi, které se zabývaly vytvářením sbírky na Katedře biologie PdF MU. Výstupem této bakalářské práce je výuková sbírka větviček listnatých dřevin v zimním stavu. Součástí je také charakteristika taxonů zařazených ve sbírce, která mimo jiné obsahuje popis některých znaků vhodných pro determinaci dřevin v zimním období. Sbírka nalezne uplatnění jako výukový prostředek v předmětu Dendrologie pro základní vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info