Informace o publikaci

„Takže jsme to spíš nechali tak, že si povídají, pokud není samozřejmě vyučování“: Utváření jazykového režimu na mnohojazyčných školách

Logo poskytovatele
Autoři

JANÍK Miroslav

Rok publikování 2020
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Hlavním cílem příspěvku je prozkoumat jazykový režim na mnohojazyčných školách. Teoreticky je studie ukotvena v konceptu školy jako sociálního prostoru (Lefebvre, 1991), který zahrnuje nejen fyzické objekty, ale také sociální vztahy, interakce a jejich umístění v prostoru. V souladu se sociolingvistickou tradicí je prostor chápán jako způsob kombinování jazykových postupů a jazykových režimů. V naší studii používáme multimodální přístup, který zahrnuje rozhovory s řediteli škol, učiteli, foto-rozhovory s učiteli, jazykové úpravy a pozorování. Výzkumný vzorek se skládá ze tří škol (3 ředitelé a 6 učitelů), které se ve svém ŠVP vymezují vůči jazykům. Předběžné výsledky ukazují, že jazykové režimy na školách zachovávají monolivgní normu ve školách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info