Informace o publikaci

Nesezdané soužití jako alternativa, nebo plnohodnotný základ rodinného života?

Autoři

PALÁSEK Milan

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova Cohabitation, cohabitation agreements, family life
Popis S přibývajícím počtem lidí žijících v nesezdaném soužití vyvstává otázka, zdali má představovat nadále pouze alternativní model rodiny stojící vedle tradičního institutu manželství, kdy stát má tolerovat jeho faktickou existenci bez bližší právní úpravy. Nebo nesezdané soužití z druhé strany představuje plnohodnotný základ rodinného života, jež musí být explicitně legislativně vymezen? Na tuto problematiku přitom reagovalo mnoho zákonodárců evropských států a přijalo ucelenou právní úpravu pro nesezdaná soužití. ČR nadále takovou úpravu postrádá, nicméně v určitých ohledech zákonodárce osoby žijící mimo manželství v soukromoprávní úpravě zohledňuje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info