Informace o publikaci

K problematice literární antroponymie v dramatických textech

Autoři

LOLLOK Marek

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference Variantnost v onymii a dialektech
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Klíčová slova literary anthroponyms; drama; interdisciplinarity of literary onomastics; main and secondary text of the drama
Popis Stať tematizuje vybrané výzkumné problémy (teoreticko-metodologické otázky) související s literárněonomastickou (zejm. literárněantroponymickou) analýzou dramatických textů. Poukazuje na interdisciplinární východiska a další specifika těchto analýz, zejména na nutnost reflektovat strukturní i funkční zvláštnosti (tradičních) dramatických textů a jejich sou/částí. Jednotlivé teze jsou ilustrovány konkrétními příklady z české, popřípadě evropské dramatiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info