Informace o publikaci

Vliv intenzivní tanečně-pohybové intervence na mikrostrukturní vlastnosti mozkové tkáně u seniorů

Autoři

ŠEJNOHA MINSTEROVÁ Alžběta GRMELA Roman REKTOROVÁ Irena

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Tanec je aktivita, která úzce souvisí s fyzickou zdatností i kognitivními funkcemi. Vyžaduje například motorické učení, fyzickou výdrž, koordinaci a rovnováhu, synchronizaci pohybu se skupinou a zapojení pozornostních a exekutivních 16 funkcí[1].Tato studie se zaměřuje na vliv šestiměsíční tanečně-pohybové intervence (TPI) na fyzickou zdatnost a kognitivní funkce seniorů a s tím spojené změny v mikrostrukturních vlastnostech mozkové tkáně, hodnocené pomocí difusního tensorového (DTI) MR zobrazování. Kohorta 76 seniorů byla randomizována do skupiny podstupující TPI a kontrolní skupiny bez intervence. TPI probíhala 3 x 60 minut týdně po dobu 6 měsíců. Participanti podstoupili testy fyzické zdatnosti, neuropsychologické vyšetření a DTI MRI vyšetření v čase 0 a 6 měsíců. Data byla hodnocena pomocí mixedANOVy(faktory čas, skupina) a parciálních korelací.DTI data byla analyzována Tract-based Spatial Statistics (TBSS), parametry frakční anisotropie (FA) a střední difuzivita (MD). Specificky jsme se zaměřili na kortikospinální trakt (CST), superior longitudinal fasciculus (SLF), corpus callosum (CC) a fornix. ANOVA odhalila signifikantní změnu v kontrastu čas*skupina u dvou testů fyzické zdatnosti (p=0.006, resp. 0.021) a v pozornostní doméně (p=0.015). Ve všech případech došlo ke zlepšení v TPI skupině. V TPI skupině byl prokázán pozitivní vztah mezi výkonem v jednom z testů fyzické zdatnosti a globálním FA (p=0.020, rho=0.41). Pozitivní vztah mezi testy fyzické zdatnosti a DTI metrikami byl sledován také v jednotlivých traktech zájmu. TBSS neukázalo žádné signifikantní rozdíly mezi skupinami. Nově jsme ukázali, že krátkodobá intenzivní TPI vede ke zvýšení fyzické zdatnosti (výdrž, hbitost, rovnováha) prostřednictvím zlepšení strukturní konektivity v bílé hmotě, jak globálně, tak ve specifických traktech zájmu, které jsou aktivní v regulaci motorického učení a chování, koordinaci a řízení volního pohybu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info