Informace o publikaci

Údolí hlavních vodních toků v Moravském krasu

Autoři

MUSIL Rudolf

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Speleo
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.speleo.cz/udoli-hlavnich-vodnich-toku-v-moravskem-krasu
Klíčová slova Moravian Karst; valleys in the Moravian Karst
Popis Tato publikace vychází jednak z již publikovaných nejdůležitějších informací týkajících se údolí v Moravském krasu, jednak z vlastních dlouhodobých záznamů. Tam, kde je to možné, ukazuje na vzájemné souvislosti z hlediska časového zařazení tvorby údolí. O genezi jednotlivých údolí v Moravském krasu víme zatím poměrně málo, mnohdy se jedná o pouhé pracovní hypotézy bez konkrétních důkazů. Tato problematika není přitom řešitelná pouze z hlediska jednoho odborníka, ale pouze kolektivem autorů nejrůznějšího odborného zaměření. K tomu bohužel zatím nedošlo. V současné době se většina prací v Moravském krasu spíše soustřeďuje na objevy nových jeskyní nebo na prolongaci stávajících. Všechny uváděné nadmořské výšky pocházejí z map v měřítku 1 : 25 000.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info