Informace o publikaci

Vývoj interakce přírodního prostředía subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí

Logo poskytovatele
Autoři

DOLÁKOVÁ Nela KOČÁR Petr DRESLER Petr DRESLEROVÁ Gabriela KOČÁROVÁ Romana IVANOV Martin NEHYBA Slavomír

Rok publikování 2020
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archeologické rozhledy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://doi.org/10.35686/AR.2020.19
Doi http://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.19
Klíčová slova Early Middle Ages; Great Moravia; hinterland; subsistence strategy; natural environment
Popis Multidisciplinární výzkum založený na korelaci a interpretaci dat získaných archeologickými a přírodovědnými metodami. Hlavním cílem je rekonstrukce interakce faktorů životního prostředí a životních podmínek lidských komunit od 6. do počátku 12. století. Studie vychází z výzkumu velkomoravského centra na Pohansku u Břeclavi, jeho okolí a zázemí. Strategie obživy a její vývoj v raně středověké společnosti byla studována na základě nálezů souvisejících se zemědělskou výrobou a následným zpracováním produktů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info