Informace o publikaci

Individuální rozdíly v kognitivním zpracování různých metod kartografické vizualizace: Experimentální design a pilotní studie

Autoři

ŠAŠINKOVÁ Alžběta ŠAŠINKA Čeněk STACHOŇ Zdeněk LACKO David ČENĚK Jiří UGWITZ Pavel LU Wei-lun JUŘÍK Vojtěch HALÁMKOVÁ Daniela

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference PhD existence 2020. Člověk a čas. Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www https://phdexistence.cz/wp-content/uploads/2020/06/PhdExistence2020.pdf
Klíčová slova cognitive style; cartographic visualisation; CFT; bivariate maps; experimental design
Popis Příspěvek představuje koncept experimentálního designu. Cílem experimentu je zkoumat kognitivní zpracování růz-ných kartografických metod vizualizace v kontextu kognitivního stylu. V kartografii se k reprezentaci dat vyžívají různorodé metody. V naší studii jsme srovnávali dvě metody zobrazení bivariantních map: tzv. intrinsic a extrinsic. Během experimentu plnili participanti úkoly spojené s mapou a následně jim byl administrován Test složené figury (Compound Figure Test), který na bipolární škále rozlišuje analytický a holistický kognitivní styl. Studie stála na předpokladu, že analyticky orientovaní jedin-ci budou relativně efektivnější v práci s mapou využívající intrinsic metodu, zatímco holisticky orientovaní jedinci si povedou lépe při práci s extrinsic metodou zobrazení. Individuální rozdíly jsou zkoumány rovněž s ohledem na zvažované interkulturní rozdíly mezi západní a východoasijskou kulturní oblastí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info