Informace o publikaci

Runes from Lany (Czech Republic) - The oldest inscription among Slavs. A new standard for multidisciplinary analysis of runic bones

Název česky Runy z Lán (Česká republika) - nejstarší nápis u Slovanů. Nový standard pro interdisciplinární analýzu runových kostí
Autoři

MACHÁČEK Jiří NEDOMA Robert DRESLER Petr SCHULZ Ilektra LAGONIK Elias JOHNSON Stephen KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ Ludmila SLÁMOVÁ Alena LLAMAS Bastien WEGMANN Daniel HOFMANOVÁ Zuzana

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Archaeological Science
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Journal of Archaeological Science Volume 127, March 2021
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2021.105333
Klíčová slova Genetics; SEM microscopy; Ancient DNA; Runes; Early Middle Ages; Slavs
Přiložené soubory
Popis Když se římská správa a legie po pádu Západořímské říše postupně stáhly z vnějších provincií, vytvořilo se mocenské vakuum vyplněné různými skupinami. Dynamické období migrace, které následovalo, se obvykle považuje za ukončené v okamžiku, když germánští Longobardi údajně opustili střední Evropu a byli nahrazeni Slovany. Zda nebo jak na sebe vzájemně působily slovanské a germánské kmeny, se v současné době diskutuje. Zde publikujeme první přímý archeologický nález na podporu kontaktu: fragment kosti datovaný okolo roku 600 n.l. s vyrytými germánskými runami, který však byl nalezen v na sídlišti v Lánech (jižní Morava), na sídlišti spojeném se Slovany. Tento artefakt jsme dokumentovali a ověřili pomocí kombinace různých metod: tafonomie s mikroskopií SEM, datování radiokarbonovou metodou a analýzou aDNA zvířecí kosti, čímž jsme stanovili nový standard pro výzkum runových kostí. Nález je prvním nápisem staršího futharku nalezeným v jiném než germánském kontextu, což naznačuje, že se předkové slovansky mluvících obyvatel střední Evropy setkali s písmem mnohem dříve, než se dříve myslelo.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info