Informace o publikaci

"WHEN MEN MOVED ACROSS THE WORLD FOR A PIECE OF BREAD ..." EMIGRATION OF THE RUSYNS-UKRAINIANS FROM THE NORTHEASTERN SLOVAKIA IN THE YEARS 1870 - 1940

Autoři

ŠMIGEĽ Michal TIŠLIAR Pavol

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/226564/227281
Doi http://dx.doi.org/10.24919/2519-058X.18.226564
Klíčová slova Rusyns and Ukrainians in Slovakia; migration; population development; population climate; demographic processes; population of Slovakia; emigration from Slovakia
Popis Cílem příspěvku je definovat příčiny a impulsy migračních toků Rusínů-Ukrajinců z území (dnešního) Slovenska v letech 1870 - 1940 a zhodnotit dimenze jejich emigrace ve vztahu k populačnímu vývoji. Rovněž zachycuje formování populačního klimatu v celkovém kontextu emigračních vln ze Slovenska a Zakarpatí, jakož i vládní migraci a populační politiku. Metodika výzkumu je založena na principech historismu, vědeckého ověřování, objektivity autora, moderovaného narativního konstruktivismu a využití speciálně historické (statistické, historicko-typologické, historicko-systémové atd.) a obecné vědecké (analýza, syntéza, zobecnění) metody. Problematika migračních vln obyvatel Slovenska, zejména problematika migrace Rusínů a Ukrajinců od 70. let 18. století a v první polovině 20. století, je poměrně širokým a stále otevřeným tématem. Ačkoli mnoho historických prací je věnováno emigraci Slováků, neřeší otázku emigrace Rusínů a Ukrajinců ze Slovenska. Závěry. Emigrace (trvalá nebo dočasná) Rusínů-Ukrajinců ze Slovenska rozdělila rodiny a v mnoha případech zmenšila osídlovací oblast menšiny a Rusové-Ukrajinci na Slovensku stále pociťují její důsledky. Přesunutí tisíců ekonomicky aktivních lidí za prací do ekonomicky zaostalého regionu v posledním období, 19. – 20. století a v meziválečných 20. – 30. letech. Na konci třicátých let měl dokonce statisticky klesající charakter kvůli politickému napětí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info