Informace o publikaci

Geologické fenomény ve vybraných pískovnách Jihočeského kraje

Autoři

VÁCHA Jakub

Rok publikování 2019
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Pískovny jsou vjižních Čechách relativně rozšířeným krajinným prvkem. To je dáno jednak historickou iaktuální potřebou strategického stavebního materiálu -písku, ale především i jeho snadnou dostupností pro nejen lokální, ale i průmyslovou těžbu. Přítomnost rozlehlých Jihočeských sedimentárních pánví (Třeboňská a Českobudějovická) umožňuje snadné dobývání sedimentů ivevelkých objemech.Hodnota pískoven tkví nejen vmožnosti získat potřebnou surovinu, ale například i vposlední době čím dál tím více zkoumané biologické rozmanitosti (Řehounek et al. 2015, Řehounková et al. 2012) a také rozmanitosti geologické, která bývá často opomínána a srozmanitostí biologickou je často úzce spjatá (Vácha et Zeman 2018).Pískovny jsou zgeologického hlediska vnaší krajině neexistujících přírodních odkryvů jedním zvelmi mála míst, kde je možné bez nákladných výkopových či vrtných prací studovat geologický vývoj území právě vsedimentech. Jihočeské sedimentární pánve jsou pokryté jednotkami až stovkami metrů písků, štěrkopísků, jílů, pískovců, jílovců a dalších hornin, které vsobě nesou širokou paletu informací oprostředí jejich vzniku. Tyto informace jsou často čitelné již při terénním průzkumu lokality. Předložená zpráva takprezentuje základní údaje o geologických fenoménech zjištěných všestnácti vybraných pískovnách vokresech Tábor, České Budějovice a Jindřichův Hradec. Většina fenoménů je pozorovatelná iproběžného návštěvníka a může být spolu sjejich popisem začleněna do popisu lokality vmateriálech zadavatele zaměřených na environmentální výchovu a zvyšování povědomí omimořádnosti těchto lokalit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info