Informace o publikaci

Paleopedologický výzkum nového sprašového záznamu svrchního pleistocénu v Brně-Bohunicích

Autoři

ADAMEKOVÁ Katarína PETŘÍK Jan SVĚTLÍK Ivo BÍŠKOVÁ Jarmila BAJER Aleš NOVÁK Jan BÍŠKO Richard

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geoscience Research Reports
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.geology.cz/zpravy/cs/detail/zpravy.geol.2021.03
Doi http://dx.doi.org/10.3140/zpravy.geol.2021.5
Klíčová slova Upper Pleistocene; palaeopedology; soil micromorphology; physical and chemical proxies
Popis Na území městské části Brno-Bohunice byla objevena řada významných sprašových lokalit. Nejdůležitější z nich byla lokalita Červený kopec, na základě jejíhož studia byl zformulován stratigrafický model pedokomplexů (Kukla et al. 1961). Další významné sprašové lokality spojené s výzkumem tzv. přechodných mladopaleolitických kultur byly později objeveny na trati Kejbaly (např. Valoch 1976, Valoch 2008, Škrdla – Tostevin 2005). Při zkoumání paleolitického osídlení nebyl mimo výzkum K. Valocha (60. až 70. léta) kladen velký důraz na studium podrobného paleopedologického záznamu. Nový sprašový profil s několika paleopůdami odkrytý na území Bohunic během stavebních prací v roce 2018 poskytl novou příležitost pro komplexní vyhodnocení záznamu svrchního pleistocénu. Profil byl podrobně zdokumentován, ovzorkován a analyzován prostřednictvím chemicko-fyzikálních metod. Byly též odebrány vzorky na datování a na mikromorfologickou, antrakologickou a malakozoologickou analýzu, což umožnilo získat doplňující informace o paeoprostředí a půdním vývoji.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info