Informace o publikaci

Two Novel Mutations in the JAG1 Gene in Pediatric Patients with Alagille Syndrome: The First Case Series in Czech Republic

Název česky Dvě dosud nepopsané mutace v JAG1 genu u dětských pacientů s Alagille syndromem: první případy v České republice
Autoři

PROCHÁZKOVÁ Dagmar BORSKÁ Romana FAJKUSOVÁ Lenka KONEČNÁ Petra HLOUŠKOVÁ Eliška PAVLOVSKÝ Zdeněk SLABÝ Ondřej POSPÍŠILOVÁ Šárka

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diagnostics
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.mdpi.com/2075-4418/11/6/983
Doi http://dx.doi.org/10.3390/diagnostics11060983
Klíčová slova Alagille syndrome; JAG1; gene; pediatric patients; cholestasis
Popis Pozadí: Alagilleův syndrom (ALGS) je vysoce variabilní dědičná multisystémová porucha s autosomálně dominantnídědičností s neúplnou penetrací. Porucha je způsobena mutacemi v genu JAG1, jen zřídka v genu NOTCH2, což vede k malformacím v mnoha orgánech. Hlavním charakteristickým rysem onemocnění je redukce počtu žlučovodů. Metoda: Molekulárně-genetické vyšetření genů JAG1 a NOTCH2 u čtyř probandů českého původu, kteří splňovali diagnostická kritéria ALGS. Bylo provedeno vyšetření pomocí cíleného sekvenování nové generace genů JAG1 a NOTCH2. Segregace variant v rodině byla hodnocena Sangerovým sekvenováním. Výsledky: Mutace v genu JAG1 byly potvrzeny u všech čtyř probandů. Identifikovali jsme dvě nové mutace: c.3189dupG a c.1913delG. Pouze v jednom případě identifikovaná mutace JAG1 byla de novo. U žádného z rodičů nesoucích patogenní mutaci JAG1 nebyl předtím diagnostikován ALGS. Závěr: Diagnostika ALGS je komplikovaná kvůli absenci jasného genotyp-fenotypu. Existuje extrémní fenotypová variabilita u pacientů ve stejné rodině. Tato skutečnost má zvláštní význam v souvislosti s genetickým poradenstvím a prenatálním genetickým testováním.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info