Informace o publikaci

Experiments in local context: Hindu puja alleviates anxiety

Název česky Experimentální práce v místním prostředí: Hinduistický rituál puja snižuje úzkost
Autoři

KRÁTKÝ Jan

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Výzkum projevů náboženského jednání místních kultur je klíčové pro studium náboženství. Úkolem takového vědeckého uchopení může být buď snaha o hloubkový popis konkrétního fenoménu nebo přispění k pochopení obecných zákonitostí chování na základě porovnávání konkrétních místních projevů. Na příkladu našeho výzkumu rituálního chování hinduistické komunity na Mauriciu, se pokusím demonstrovat, že sociologové hledající souvislosti mezi fenomény na základě srovnávací metody by měli zvážit zahrnutí experimentálního přístupu testujícího hypotézy do svého repertoáru výzkumných metod. Experimentování v místním kontextu nezbytně zahrnuje jako svoji přípravnou fázi také navazování kontaktů a pečlivé pozorování ne nepodobné praxi zkušeného kvalitativně orientovaného sociálního vědce. Skutečně, důsledně a precizně prováděný experimentální výzkum v lokálním kontextu zahrnuje kroky i etické ohledy, které jsou známy citlivému kvalitativnímu výzkumu, ale navíc také expertízu experimentátora. A proč se vlastně obtěžovat s takovou prací navíc? Tato prezentace předkládá, že potenciální plody takové výzkumné práce je skutečně možné nahlédnout a ospravedlnit principy sociologického bádání. Je to možnost vytvoření a testování prediktivně silné teorie středního dosahu na ekologické, societální, skupinové nebo fyziologické úrovni, která dokládá merit takové snahy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info