Informace o publikaci

Spontánně o dovolené před koronavirem a během něj

Autoři

BRYCHTOVÁ Lucie

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Úroveň jazykových a řečových schopností lze posuzovat například z pohledu jazykových rovin nebo vnějších/vnitřních faktorů, které na autora projevu působí. Spontánní řeč je zpravidla využívána ve většině situací každodenního života, míra jejího zvládnutí je proto zásadní k naplnění komunikačního (společenského) cíle. Z toho důvodu byly jádrem výzkumu zvoleny nepřipravené mluvené nahrávky osob bez narušené komunikační schopnosti, tj. bez logopedických diagnóz, a dalších potenciálních vlivů na jazyk a řeč. Do sběru dat byli zapojeni studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kteří pořizovali nahrávky svých rodinných příslušníků či známých v období od podzimu 2019 do jara 2021. Získaná data jsou složena z testu slovní produkce, popisu obrázku a spontánní promluvy na dané téma. Téma bylo zvoleno tak, aby nevyvolávalo kontroverzi - popis ideální dovolené. Vzhledem k tomu, že v období sběru dat došlo k úpravě podmínek pro volný pohyb osob, kvůli zavedeným opatřením proti šíření koronaviru, příspěvek sledoval, nakolik se tato skutečnost promítla do promluv z hlediska volby slov či kvantity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info