Informace o publikaci

Výzkum učebních úloh v učebnicích geografie: přehledová studie

Autoři

TRAHORSCH Petr KNECHT Petr

Rok publikování 2021
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geografia Cassoviensis
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://uge-share.science.upjs.sk/webshared/GCass_web_files/articles/GC-2021-15-1/15_1_04_Trahorsch_Knecht_ucebni_ulohy%20(1).pdf
Doi http://dx.doi.org/10.33542/GC2021-1-04
Klíčová slova learning task;Geography textbook;review study;taxonomy of learning tasks
Popis Ačkoli učební úlohy patří mezi klíčové součásti učebnic zeměpisu, nejsou adekvátně řešeny ve výzkumu v Česku a na Slovensku. Cílem studie je popsat metodologické přístupy k analýze učebních úloh v učebnicích zeměpisu aplikovaných ve výzkumech psaných v angličtině a syntetizovat související výzkumná zjištění. Ke splnění cílů studie byla použita systematická přehledová studie. Po postupném výběru příslušných zdrojů bylo analyzováno 13 studií. Výsledky ukazují, z hlediska metodologie použité ve studiích převažují analýzy, které jsou zaměřeny na kategorizaci učebních úloh z hlediska jejich kognitivní náročnosti a z hlediska jejich potenciálu rozvíjet prostorové myšlení. Syntéza výsledků ukázala, že většina učebních úloh v učebnicích se vyznačuje nízkou kognitivní náročností nebo rozvojem nejnižších kategorií prostorového myšlení. Na základě výsledků výzkumu identifikujeme žádoucí směry výzkumu učebních úloh v učebnicích geografie a poskytujeme doporučení autorům a vydavatelům učebnic.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info